កំរាលព្រំស៊ីស៊ីលដែលមិនមានស្តុក

  • sisal

    ស៊ីល

    តើស៊ីសាឡាគឺជាអ្វី? ស៊ីសាល់គឺជាជាតិសរសៃធម្មជាតិដែលត្រូវបានផលិតចេញពីស្លឹកវែងរបស់រុក្ខជាតិដើមអាកាវស៊ីសាឡាណា។ រីកលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសស្ងួតសរសៃស្វិតរបស់ស៊ីណាល់គឺល្អសម្រាប់ផលិតផលដែលមានភាពរឹងមាំដូចជាខ្សែពួរខ្សែនិងកម្រាល។ ស៊ីសាល់មានភាពវៃឆ្លាតនិងប្រើបានយូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចឱ្យយើងផលិតកម្រាលព្រំនិងកំរាលព្រំតាមពណ៌និងស្ទីល។ ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសស៊ីសាឡន? សរសៃស៊ីសដែលមានភាពរឹងមាំពិសេសនឹងឈរបានល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ដូចជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់គ្រួសារការិយាល័យ ...