កំរាលព្រំ Axminster

  • Axminster Carpet

    កំរាលព្រំ Axminster

    កំរាលព្រំ Axminster គឺជាកំរាលព្រំជាសកលបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារសណ្ឋាគារដោយផ្អែកលើដង់ស៊ីតេត្បាញដែលអាចលៃតម្រូវបាននិងការរចនានិងពណ៌តាមតម្រូវការ។