កម្រាល Cowhide តាមតម្រូវការ

  • Cowhide rugs

    កម្រាលគោ

    យើងជ្រើសរើសស្បែកគោដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កំរាលព្រំកំភួនជើងរបស់យើង។ កម្រាលកំភួនជើងដែលត្រូវបានគេដេរត្រូវបានគេដេរស្មើគ្នាដោយប្រើទំហំដូចគ្នាឬខុសគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យកម្រាលព្រំកំភួនជើងមួយដុំ។ ខ្សែស្រឡាយឧទ្ទិសនិងការតោងដោយដៃដ៏ល្អនឹងធានាបាននូវភាពធន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់វា។ លំនាំផ្សេងៗគ្នានិងពណ៌ភ្លឺអាចតុបតែងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកបានសមរម្យព្រមទាំងបង្ហាញពីរសជាតិសោភ័ណភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។