កំរាលព្រំធ្វើដោយដៃ

  • Handtufted Carpet

    កំរាលព្រំធ្វើដោយដៃ

    កំរាលព្រំដែលធ្វើដោយដៃគឺជាជម្រើសដ៏ប្រណីតបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់រស់នៅយើងអាចបំពេញតម្រូវការតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើទំហំពណ៌និងសម្ភារៈណាមួយដើម្បីកែលម្អកម្រិតនៃការតុបតែង។