ស៊េរី ១៩៩

  • Stock Woven Rug 199 series

    កម្រាលព្រំត្បាញស្តុក ១៩៩

    ស៊េរីស្តុកនេះគឺជាកម្រាលដែលធ្វើពីសូត្រសិប្បនិម្មិតពិសេស។ ជាមួយនឹងការរចនាម៉ូតជាច្រើនផលិតផលនេះបង្ហាញពីរូបរាងខ្ពស់ប៉ុន្តែចំណាយតិច។ ដោយសារទំនិញមានក្នុងស្តុកការដឹកជញ្ជូនគឺលឿនរហ័ស